بدیهی ست  که در سنین پایین فرصتی برای شکل دادن به محیط و خلاقیت کودکان وجود دارد. اینکه کودک رفتار مسئولانه‌تری با محیط‌ زیست خودداشته باشد. او می‌تواند ادراک متفاوتی از جهان خود داشته باشد و آگاهانه‌تر از محیط پیرامون خود استفاده کند. کودکان با بازی و خلق آثار هنری و صنایع‌دستی، در طول مراحل آموزش، حس بهتری را تجربه می کنند. مشارکت کودکان، اصل اساسی در آموزش‌و پرورش خلاق است.

آنان  از معلم فقط آموزش نمی‌بینند بلکه این آموزش به صورت مشارکت و کار گروهی است و این موضوع توانایی، خلاقیت و نوآوری در آینده را در هر شرایطی به ارمغان خواهد آورد.

هدف ما دپارتمان آموزش و پژوهش

•    آگاهی برای درک فضاهای خصوصی و عمومی، خارجی و داخلی است که کودکان در آنجا زندگی میکنند

•    آگاهی از حقوق ،مسئولیت ها و قوانین ضروری برای ساخت محیط اطراف

•   قدرشناسی از میراث معماری کلاسیک و معاصر

•    اطلاع از اقلیم هر منطقه و چگونگی ارتباط ساختمان‌ها با فرهنگ هر جامعه

•    توانایی تجزیه و تحلیل و  کشف و ایده پردازی برای روند توسعه و پیشرفت هر چه بهتر محیط‌زیست

•    توانایی فعالیت های گروهی برای شناخت مشکلات و یافتن راه‌حل‌های خلاقانه‌تر

•    فرصت آزمایش و پیدا کردن تجربه با فن‌های کاربردی فرم و مواد

•    توانایی تمرین برای تمرکز، تخیل، ایده پردازی، انتقاد و قضاوت

•    کشف اینکه معماری یک کار فکری و خلاقانه است و مطابق با فرهنگ، میراث طبیعت، سیاست و غیره … عمل می‌کند.

 

مهمترین نکته در طراحی اتاق کودک چیست؟

چطور با طراحی صحیح استقلال کودک را تقویت کنیم؟