سمینارها و همایش ها

کنفرانس وهمایش های تخصصی داخلی و بین المللی معماری ومسکن در سال1399

امروزه یکی از بهترین راههای کسب تجربه ، جمع آوری رزومه متقن و حتی پیدا کردن شغل مناسب ،ارائه مقاله در سمینار ها و کنفرانس های معتبر داخلی و بین المللی می باشد،در ادامه با همایش ها وسمینارهای معتبر داخلی در سال 99 و زمان پذیرش مقاله انها آشنا شوید:

1. دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری،شهرسازی و معماری

حوزه‌های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری: ۲۵ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی میزان – شهر تبریز - تبریز- دانشگاه سراسری تبریز
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله

 

2. نخستین همایش ملی مسکن پایدار

حوزه‌های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری: ۱۲ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت، انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران - تهران
 وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی

 

3. ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام

حوزه‌های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: مرکز بین المللی همایشها و سمینارها - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله

 

 

4. دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه
تاریخ برگزاری: ۸ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش - بابل
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله

 

 

5. چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه علمی کاربردی-سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله

 

6. اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

حوزه‌های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده: (دانشکده آموزش عالی راهیان نوین دانش-موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان -انجمن توسعه علوم و فناوری های ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله

 

 

7. هشتمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری،عمران و محیط زیست

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک -شیروان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله

 

 

8. هفتمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

حوزه‌های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله

 

 

 

9. سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه
تاریخ برگزاری: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله

 

 

 

10. اولین همایش ملی عمران، معماری و شهرسازی (شهر از گذشته تا آینده)

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده: آموزشکده فنی و حرفه ای سما اردبیل - اردبیل
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله

 

 

 

 

11. هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران

حوزه‌های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات علوم فنون بنیادین در جامعه -موسسه آموزش عالی خاوران - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی

 

12. دومین کنگره مهندسی عمران و معماری

حوزه‌های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ تا ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی وحدت - تربت جام
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله

 

 

13. پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا

حوزه‌های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی و فناوری, هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس و دانشگاه Kasem Bundit - بانکوک - دانشگاه Kasem Bundit
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی

 

۱۴. 

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - ترکیه شهر استانبول
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله