زمین بازی شهری مخصوص کودکان

 زمین بازی شهری فوق در فاصله بین ساختمانهای مسکونی و عمومی طراحی شده است . 
یک منطقه بازی جالب و تخیلی با هدف "در به چالش کشیدن قالب های بازی معمولی و القاء اشکال جدید و خلاقانه ی بازی برای طیف های مختلف سنی "
فضای اصلی از دو عنصر تشکیل شده است: تپه و پیچ و خم. 

در بالای تپه کوچک دیوارهای کوتاهی وجود دارد که تا انتهای تپه امتداد دارند و از طریق شیب بسیار معتدل می توان به آنها دسترسی داشت.
 تغییر توپوگرافی به کودکان با توانایی های مختلف امکان دسترسی به دیواره ها را در سطوح مختلف میدهد. 

صفحات بتونی که پیچ و خم را تشکیل می دهند ، در اندازه ها و مکان های مختلف سوراخ می شوند. این کار کودکان را قادر می سازد از طریق صفحات مذاکره کنند ، پنهان شوند و به اطراف خود بپردازند.