مقالات

1399/01/19 نویسنده : مدیر سایت
495 0 0

شاخصه های طراحی فضای کودکان ویژه

کودکان به سبب محدودیت های جسمی و روانی خود به اجبار تابع شرایط محیطی هستند. حال بهبود شرایط محیطی که کودک در آن زندگی می کند می تواند حس کنجکاوی را در او تقویت سازد و در میان این محیط ها، فضاهای مختص کودکان اهمیت ویژه ای دارند زیرا این فضاها بخش عمده ای از زمان و محیط زندگی کودکان را به خود اختصاص می دهند و می توانند نیازهای اجتماعی و فردی آنها را برآورده سازند. بنابراین ارتقاء کیفیت این فضاها می تواند در سلامت و رشد قوای جسمی و روانی، آموزش، خلاقیت کودکان تأثیر بسزایی داشته باشد.

1399/01/05 نویسنده : مدیر سایت
543 0 0

طراحی بیمارستان تخصصی کودکان در فلوریدا ویژه

بیمارستان کودکان Nemours در اورلاندو ایالت فلوریدا واقع شده است،‌ این بیمارستان استاندارد های جدید طراحی را تعیین کرده است. این پروژه با مدیریت معمار استنلی بیمان و سیرز صورت گرفته است، این بیمارستان تلاشی در جهت تحقق آرمان ” شفا محیط زیست ” است بنا شده و هدف آن افزایش کیفیت زندگی برای اطمینان بخشیدن به پدر و مادر ها و آسایش و آرامش کودکان است .راهکار های معماری این بیمارستان از همکاری افراد ذی ربط بسیاری از جمله مدیران ،مهندسان ، پزشکان و یک تیم مشورت از پدر و مادر ها و کودکان شکل گرفته است.