مقالات

  • 70
  • 505 مرتبه
طراحی داخلی بیمارستان کودکان  سنفورد

طراحی داخلی بیمارستان کودکان سنفورد

01/05/1399

 متاسفانه در ایران بیمارستان های تخصصی کودکان، تفاوت چندانی با سایر بیمارستان ها ندارد. در حالی که  کودک، که قرار است در این فضا تحت درمان قرار گیرد، دارای روحیه ای بسیار متفاوت است. نیاز به شادی و تفریح دارد، از دکتر و بیمارستان می ترسد و این وظیفه ی یک معمار است که برای یک موجود کوچک و لطیف، فضایی فراهم آورد که شبیه ترس کودک نباشد. بلکه تبدیل بیمارستان به فضایی شبیه مهد کودک، می تواند بسیار در روحیه ی کودک تحت مداوا تاثیر بگذارد. در ادامه به  بررسی طراحی داخلی و معماری بیمارستان های تخصصی کودکان سنفورد می پردازیم